ВЪПРОСИ

Евангелистите сме възпитавани в това, че Библията е най-върховният авторитет във всяка област на живота. И може би повече от всичко се подчертава, че е „наръчник за правилно живеене“. Тя е основа за всичките ни морални възгледи. Критерий за добро и зло, морално и неетично. Гордеем се, че е повлияла на цялата европейска цивилизация и с горчивина коментираме, че съвременните европейци отстъпват от моралните ѝ повеления. Следват няколко откъса от онова, което християните наричаме Стария Завет:

Когато жена има течение от тялото и то е от кръв, да бъде нечиста седем дена; и всеки, който се допре до нея, да бъде нечист до вечерта. Всичко, на което тя легне през време на очистването си, ще бъде нечисто, и всичко, на което седне, ще бъде нечисто. Всеки, който се допре до постелката ѝ, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта. И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седяла, да изпере дрехите си, да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. И ако има нещо върху постелката или върху това, на което е седяла, и той се допре до него, ще бъде нечист до вечерта. И ако през това време с нея преспи мъж, той ще бъде нечист седем дена; и всяка постеля, на която той легне, ще бъде нечиста.

Левит 15:19-24

Ако някой легне с жена по време на месечното ѝ неразположение и открие голотата ѝ, той е открил кръвотечението ѝ и тя е открила кръвотечението си; и двамата да бъдат изтребени изсред народа си.

Левит 20:18

Ако някой има буен и непокорен син, който не слуша наставленията на баща си и на майка си и колкото и да са го наказвали, той пак не иска да ги слуша, то нека баща му и майка му го вземат и го заведат при старейшините на града си – при портите, където заседават, и да кажат на старейшините от града: „Нашият син е буен и непокорен, не слуша думите ни, разюздан е и е пияница.“ Тогава всички жители на града му нека го пребият с камъни до смърт; така изтребвай злото сред вас, цял Израил ще чуе и ще се страхува.

Второзаконие 21:18-21

Ако някой има две жени, едната обичана, а другата необичана, и те му народят синове – и обичаната, и онази, която не е обичана, и ако първородният син е от онази, която не е обичана, то когато дели своя имот между синовете си, не може да даде първенство на сина от обичаната пред първородния син от онази, която не е обичана, а трябва да признае за първороден сина от онази, която не е обичана, и да му даде двоен дял от целия си имот, защото той е пръв плод на мъжката му сила – на него принадлежи правото на първородството.

Второзаконие 21:15-17

Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не му допадне, понеже намира у нея нещо противно, да ѝ напише разводно писмо, да ѝ го връчи и да я изпрати от дома си. А тя, когато излезе от къщата му, може да отиде и да се омъжи за друг мъж. Но ако я намрази и вторият ѝ мъж и ѝ напише разводно писмо, и като ѝ го връчи я изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който я е взел за жена, то първият ѝ мъж, който я е напуснал, не може да я вземе отново за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа, а ти не бива да навличаш грях на страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да наследиш.

Второзаконие 24:1-4

Не взимай лихва от брат си: нито лихва за пари, нито лихва за храна, нито за нещо друго, за което се взима лихва. От чужденец можеш да вземаш лихва, но от брат си не вземай лихва, за да те благослови Господ, твоят Бог, във всичките ти начинания в страната, която отиваш да завладееш.

Второзаконие 23:20-21

Чета тези откъси и се питам: До каква степен е актуален Старият Завет като етична норма? Вие как мислите? Отдавате ли на Библията върховна тежест като нравствен арбитър в ежедневието си? Прилагате ли горните откъси?

****************

На 16 август 2014 г. обявих, че всяка събота ще публикувам един от множеството въпроси, които занимават съзнанието ми, и на които търся отговор. В последните месеци на 2014 г. пропуснах цели 11 седмици, така че на 25 януари и отново на 31 януари 2015 г. обявявах, че възнамерявам през следващите няколко седмици да публикувам средно по три публикации с въпроси всяка седмица. Само че не смогнах да спазя думата си и съответно вече съм отчайващо изостанал с графика. Вече не обещавам нищо.

Ако искате да сте навременно осведомени за всяка нова публикация, абонирайте се за известия по e-mail или RSS, или пък следете страницата ми във Facebook.

Междувременно ще се радвам, ако споделите своето мнение по няколко въпроса от поредицата, които още стоят без отговор:


Тази публикация е част от рубриката „Въпроси“, която излиза веднъж седмично – в събота – и съдържа всякакви въпроси, които занимават съзнанието ми, и на които търся отговор/и. Повече за нея може да прочетете тук, а повече информация за рубриките в сайта има тук.