Контакт

Ако искате да се свържете с мен, използвайте някой от следните канали за комуникация:

иконка за електронна пощаandrew[at]andrewnedelchev.info

иконка на смартфон0884 165 401

иконка на Facebookhttps://www.facebook.com/andrewnedelchev

иконка на Skypeandyatoffice