За контакти

Ако искате да се свържете с мен, използвайте някой от следните канали за комуникация:

иконка за електронна поща

andrew[at]andrewnedelchev.info

иконка на смартфон

0884 165 401

иконка на Facebook
https://www.facebook.com/andrewnedelchev
иконка на Skype

andyatoffice