Разсъждение на глас #17:

ВМЕТКИ

Има голяма ирония в това, че Христос казва на учениците си (в „Проповедта на хълма“, която се намира в Евангелието според Матей, 5-7 гл.), че те вече са „светлина“ и „сол“, а не че тепърва трябва да се стремят да бъдат. Това са същите ученици, които до последно не са сигурни кой е той, а и години след възкресението му все още осмислят какво точно се е променило с неговото появяване, от какво си струва да странят и какво е добре да прегръщат.
Стремежът на мнозина от нас християните да бъдем на всяка цена различни от „света“ нерядко води до там да бъдем неверни спрямо ценностите на същия Господ, който единствен съвършено ги олицетворява.

Разсъждение на глас #16:

ВМЕТКИ

Вероятно има нужда цяло едно поколение политически активисти да се кандидатираме с ясното съзнание, че няма да бъдем избирани, за да върнем за повечето ни сънародници смисъла да гласуват. Както и да променим състава на сегашните политически партии и движения. Струва ли си да инвестирам време, усилия и средства, за да направя място за следващо поколение разумни и способни политици? А струва ли си да гласуват за мен, ако подобна цел ми звучи неудовлетворително?

Разсъждение на глас #15:

ВМЕТКИ

Състоянието на политическата среда е тясно свързано и с общата култура и образованост на гражданите. Ако искам да имаме образовани и умни политици, какво правя, за да стана самият аз образован и умен? И как подпомагам съседите си в същата посока?

Разсъждение на глас #14:

ВМЕТКИ

Състоянието на политическата среда е тясно обвързано със състоянието на взаимоотношенията в обществото. Повечето хора предпочитаме да гласуваме за тарикат, който обаче не се свени да демонстрира, че е човек от нашата черга, отколкото за умник, който открито ни презира.

Разсъждение на глас #13:

ВМЕТКИ

Ако смятам, че мнозинството българи са глупави, безотговорни, неосведомени, корумпирани и/или безразлични, логичният въпрос е защо очаквам да гласуват за политици, които са по-добри от тях самите? Или пък защо очаквам по-добри личности да се кандидатират за гласовете на същите българи? Що за човек би желал да участва в управлението на такъв народ?

Разсъждение на глас #12:

ВМЕТКИ

Политиката не е „мръсна работа“, а нормална дейност, чиято чистота зависи от състоянието на обществото, от което е част. Ако смятам себе си за „по-чист“ отколкото мнозинството политици, струва си да се запитам защо мнозина гласуват за тях, а не за мен.

Разсъждение на глас #11:

ВМЕТКИ

„Трябва ли християните да бъдат активни в политиката?“ е ненужен въпрос. Политическата и обществената дейности са естествено продължение на това, че сме хора. Ако християните са хора, въпросът не би трябвало въобще да се задава.

Разсъждение на глас #10:

ВМЕТКИ

Ако всякога държа на думата си и аргументите ми в даден казус са убедителни, тогава не е необходимо да придавам допълнителна тежест на думите си. Когато чуете „Вярвайте ми!“ или „Повярвайте ми!“, да знаете, че или самият аз не съм убеден в убедителността си и затова чувствам необходимост да придам допълнителна тежест на онова, което казвам, или пък като цяло съм неуверен като човек. И в двата случая е добре да подходите към мен с допълнителна доза съмнение.