До каква степен е актуален Старият Завет като етична норма?

До каква степен е актуален Старият Завет като етична норма?

ВЪПРОСИ

Евангелистите сме възпитавани в това, че Библията е най-върховният авторитет във всяка област на живота. И може би повече от всичко се подчертава, че е „наръчник за правилно живеене“. Тя е основа за всичките ни морални възгледи. Критерий за добро и зло, морално и неетично. Гордеем се, че е повлияла на цялата европейска цивилизация и с горчивина коментираме, че съвременните европейци отстъпват от моралните ѝ повеления. Следват няколко откъса от онова, което християните наричаме Стария Завет:

(още…)