ВЪПРОСИ

В т. нар. „Проповед на планината“ (Евангелието според Матей, 5-7 гл.) са записани следните думи на Исус:

Слушали сте, че бе казано: „Око за око и зъб за зъб.“ Аз пък ви казвам: Да не въздавате за стореното зло. Но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. А на този, който иска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. И ако някой те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. Давай на този, който проси от тебе, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.

Евангелието според Матей, 5 гл., 38-42 ст.


В „Проповедта в равнината“ в Евангелието според Лука (6 гл.) пък се съдържат следните думи на Исус:

А на вас, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на онези, които ви мразят, благославяйте онези, които ви проклинат, и се молете за онези, които ви пакостят. Ако някой те удари по бузата, обърни му и другата, ако някой ти отнеме дрехата, остави му и ризата. На всеки, който проси от тебе, давай и който вземе нещо твое, не искай да ти го върне.

И както искате да постъпват с вас хората, тъй и вие постъпвайте с тях. Ако обичате онези, които ви обичат, каква награда очаквате? Защото и грешниците обичат онези, които ги обичат. Ако правите добро на онези, които и на вас правят добро, каква награда очаквате? И грешниците правят същото. Ако давате заем на онези, от които се надявате да си го получите, каква награда очаквате? И грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си, правете добро и назаем давайте, без да очаквате да получите нещо обратно! И наградата ви ще бъде голяма: вие ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Затова бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

Евангелието според Лука, 6 гл., 27-36 ст.

Какво има предвид Исус с тези си думи? Може ли те да са определящи за поведението на християните в наше време? В какви конкретни ситуации биха имали приложение?

Ще се радвам да споделите вашето мнение. Не е необходимо то да е цялостно премислено и изчерпателно обосновано. Запазвам си правото да задавам поясняващи въпроси, но пък и вие имате правото да не им отговаряте.


Тази публикация е част от рубриката „Въпроси“, която излиза веднъж седмично – в събота – и съдържа всякакви въпроси, които занимават съзнанието ми и на които търся отговор/и. Повече за нея може да прочетете тук, а повече информация за рубриките в сайта има тук.