Нахранване на едно гладно детенцеКъсметлии са гладните и жадни за правда – онези, които копнеят да имат изцяло изправни взаимотношения с Бога и хората, да са в хармония със самите себе си, и със земята, която Бог ни е подарил. Онези, за които този копнеж е по-важен и определящ, отколкото притежаването на пари и имущество, насладата от романтика и секс, преследването на слава и почести, или упражняването на неограничена власт. Които са готови да работят за възцаряването на тази правда с цената на всичко гореизброено.

Късметлии са, защото вече са част от Божието царство, а в него ще намерят всичко онова, за което копнеят. Късметлии са и понеже копнежите им са единствените, които носят пълно удовлетворение, и няма да ги оставят празни.


Тази публикация е част от поредица, която започнах на 1 август 2014 г. Тези кратки твърдения нямат за цел да са изчерпателни, а да предизвикват към размисъл и да събуждат въпроси. Представляват своеобразен анонс към две лекции, които предстои да изнеса в края на месеца на една почивка за млади хора в курорта Приморско.