Разсъждение на глас №38: Относно даренията към църква

Разсъждение на глас №38: Относно даренията към църква

ВМЕТКИ

Твърди се, че даряването на пари на църквата е израз на благодарността ми към Бога. Кое налага да изразявам благодарността си тъкмо така вместо да вдигна банкет, на който да поканя приятели и познати (а защо не и непознати), например? Или пък да даря вещи и пари на някое селско училище? Или да построя такова?


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.

Разсъждение на глас №37: Относно даренията към църква

Разсъждение на глас №37: Относно даренията към църква

ВМЕТКИ

Никой християнин не може да бъде задължен да дава на църква или организация, освен ако сам не се задължи. Проявата на щедрост към когото и да било би трябвало да бъде доброволно решение. А решението би следвало да е с инвестиционен характер, т.е. с оглед на това какво искам да се случи в резултат на моята щедрост и как се вписва тя в по-цялостното ми разбиране за целите на живота ми.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.

Късметлии са гладните и жадни за правда

Нахранване на едно гладно детенцеКъсметлии са гладните и жадни за правда – онези, които копнеят да имат изцяло изправни взаимотношения с Бога и хората, да са в хармония със самите себе си, и със земята, която Бог ни е подарил. Онези, за които този копнеж е по-важен и определящ, отколкото притежаването на пари и имущество, насладата от романтика и секс, преследването на слава и почести, или упражняването на неограничена власт. Които са готови да работят за възцаряването на тази правда с цената на всичко гореизброено.

Късметлии са, защото вече са част от Божието царство, а в него ще намерят всичко онова, за което копнеят. Късметлии са и понеже копнежите им са единствените, които носят пълно удовлетворение, и няма да ги оставят празни.

(more…)