Възможно ли е човек с неортодоксални разбирания да бъде част от Божието царство?

Ако ценностите са по-обективен критерий за близост до или принадлежност към Божието царство от идеите, например, тогава е възможно хора с неортодоксални богословски разбирания да са ми много по-близки от други, чиито изказани схващания са ортодоксални, но по всичко личи, че ценностите им са далеч от тези на царството.


Тази публикация е част от поредица, която започнах на 1 август 2014 г. Тези кратки твърдения нямат за цел да са изчерпателни, а да предизвикват към размисъл и да събуждат въпроси. Представляват своеобразен анонс към две лекции, които предстои да изнеса в края на месеца на една почивка за млади хора в курорта Приморско.