Доктрини и принадлежност към Божието царство

Възможно ли е човек с неортодоксални разбирания да бъде част от Божието царство?

Ако ценностите са по-обективен критерий за близост до или принадлежност към Божието царство от идеите, например, тогава е възможно хора с неортодоксални богословски разбирания да са ми много по-близки от други, чиито изказани схващания са ортодоксални, но по всичко личи, че ценностите им са далеч от тези на царството.

(още…)