ВМЕТКИ

Библейският канон е завършен, но ние сме историята, която се пише. С други думи, Богът все още не е разгърнал всичките си намерения, нито пък може да открием в Свещените писания всички особености на неговото управление, което все още се установява на земята.

Необходимо ми е да си го напомням, защото покрай подчертаването на Библията като висш и единствен норматив за живота, естественият ми импулс е да търся за всяка практика потвърждение или отрицание в Писанията. Но, разбира се, там откривам само описание на началото на живота на новото общество, а не изчерпателен списък с одобрени и забранени практики. Затова никъде на страниците на Писанията не срещам нормативни инструкции относно уредбата на отговорностите в църковните общности, структурата на литургията, подобаващата архитектура на църковните сгради, използването на икони и други изображения, използването на различни музикални инструменти и стилове музика, употребата на разнообразни финансови инструменти, заниманията с изкуство, отдаването на удоволствия като тютюнопушене и масаж, консумирането на кафе, шоколад или захарни изделия, и т.н. Защото общността на вярващите в Бога израства чрез вземането на решения и прилагането на неговите ценности към конкретната реалност, в която живее.

Библията има авторитет, защото съдържа историята за това как Богът се е откривал на конкретни хора в миналото и най-сетне в лицето на Иисус, за когото малко може да научим извън книгите на Свещените писания. Разказът на Библията обаче няма монополен характер. С други думи, той не претендира да разкрива всички нюанси на живота в Божието царство. Всяко поколение открива нови такива, които са в хармония с ценностите на Бога, разкрити в Писанията, но отиват отвъд практиките описани там.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Ако ви е харесала, разгледайте и другите рубрики в сайта.

иконка на FacebookАко тези ежедневни разсъждения ви харесват, следвайте профила ми във Facebook.

иконка за електронна пощаАко искате да получавате тези и други мои публикации по e-mail, абонирайте се.