ВМЕТКИ

Библията съдържа множество свидетелства от различни гледни точки за взаимодействието на Бога с хората в различни епохи и географски ширини. Някои от тези свидетелства са под формата на истории, други са във вид на пророчески писания, трети отразяват субективните възприятия на авторите си като поетични творби, четвърти имат за цел директно да предадат мъдрости за живота, а пети са чисто и просто писма. Някои стоят на границата между историческите разкази и художествената литература, а други са си чисто фентъзи с елемент на предричане на бъдещето.

Във всеки случай, никъде в Библията няма нищо, което дори да наподобява труд по систематическо богословие. Дори най-безспорните учения на християнската вяра се извличат от Библията като своеобразно обобщение или трансформиране на презумпциите в директни твърдения. Защото голяма част от основоположните доктрини присъстват в текста като дадености, а не като аргументирани тези.

От това не следва, че заниманията със систематическо богословие са ненужни. Напротив, склонността към систематизиране е присъща на човешкия ум и води до полезни резултати. Естеството на Свещените писания обаче ме принуждава да си дам сметка, че те не са идеално пригодени за систематизиране, така че всички такива опити се налага да запълват наличните в Библията празнини. При положение, че в Библията не разполагам и с пълна картина на Божиите намерения и действия, означава, че заниманията по систематизиране на доктрините са като подреждане на пъзел без достъп до готовото изображение и с неизвестен брой липсващи парченца.

Струва ми се мъдро в такъв случай да третирам всяка доктринална формулировка с повече или по-малко въздържане от категоричност.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Ако ви е харесала, разгледайте и другите рубрики в сайта.

иконка на FacebookАко тези ежедневни разсъждения ви харесват, следвайте профила ми във Facebook.

иконка за електронна пощаАко искате да получавате тези и други мои публикации по e-mail, абонирайте се.