ВМЕТКИ

Целият ми живот е преминал в някаква църква. В който и да било етап от него надали са минавали повече от няколко седмици, през които в неделя да не съм бил на събрание. Всичко това ми е създало множество нагласи и очаквания. Например, спрямо проповедите.

Свикнал съм да очаквам една проповед да ми даде практични поуки, които да са свързани с нещо, което да променя в живота си. Подобни са очакванията ми и когато пристъпвам към изучаване на даден текст от Библията. Очевидно е обаче, че някои части от нея не се поддават така лесно на извличането на подобни поуки. Например, родословията в книгата Битие. Или пък родословията на Иисус в евангелията според Матей и според Лука. По тази причина мнозинството от проповедниците или никога не проповядваме върху тези откъси, или пък ги използваме за “отскок” към бегло свързани с тях събития и личности, които ни дават много повече “материал”.

При систематично изучаване на Библията обаче подобно прескачане не прави добро впечатление. Нали се предполага, че целите Свещени писания са полезни за поука и извличане на практични уроци за ежедневието? Как се вписват в това изискване дългите списъци с инструкции за построяване на шатра за събрания или различните родословия, или пък изброяването на родовете във всяко израилево племе?

Каквато и да е Божията роля зад написването на книгите от библейския канон, очевидно хората, които са ги написали, не са ги предназначили да служат като материал за проповеди. А може би и форматът “проповед” не е идеален за всеки текст в Библията. Може би има място за беседи, които разясняват дадени детайли, без непременно да извличат от тях нравствени поуки.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Ако ви е харесала, разгледайте и другите рубрики в сайта.

иконка на FacebookАко тези ежедневни разсъждения ви харесват, следвайте профила ми във Facebook.

иконка за електронна пощаАко искате да получавате тези и други мои публикации по e-mail, абонирайте се.