ВМЕТКИ

Не разполагам с никаква информация за това какво мисли Богът.

Имало е случаи, когато съм се събуждал с ярък спомен за сън, който сякаш носи послание от Бога по някакъв много важен за мен житейски казус. В други случаи ме е спохождало много осезаемо усещане за това кой от няколко възможни за мен избора Богът предпочита. А понякога даден откъс от Библията е пасвал толкова идеално на ситуацията, в която се намирам, че съм го приемал като пряко обръщение на Бога към мен.

Когато сега обаче гледам назад към въпросните случаи, виждам ги съвсем различно. Текстовете от Библията съм разтълкувал погрешно, а посланията насън или като чувство противоречат на сегашното ми разбиране за Бога, неговите ценности и намерения. Той ли се е изменил или аз съм припознал говоренето му в собствените си объркани мисли?

В действителност не разполагам с несъмнен и пряк достъп до Божиите мисли и мнения. Разполагам обаче със свидетелства за неговото взаимодействие с хората в древността и преди мен. Най-вече на страниците на Стария и Новия Завет намирам записани разкази за начина, по който Бог се е откривал на хората в миналото. По този начин непряко се открива и на мен. А в рамките на собствения ми живот на вяра се изграждат и личните ми прозрения за Бога, неговите ценности и намерения.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.