ВМЕТКИ

Управляването на пари е контрол, а не мога да контролирам каквото и да е, ако се чувствам напълно в плен на обстоятелствата. Ако избягвам всякакво финансово планиране, защото се смятам твърде беден, че да мога да си позволя да спестявам, или пък робувам на стремежа да се докажа, да впечатля околните, да не изпусна някое удоволствие, тогава практически отдавам контрола над онова, което Богът ми е дал, на нещо или някои други. Еднакво наивно е както да претендирам, че имам пълен контрол над обстоятелствата, така и да се отказвам от всякакво планиране, защото “Какво ли изобщо зависи от мен?”. Настойникът е мениджър, а мениджърите, които отказват да носят отговорност под предлог, че нищо не зависи от тях, ги уволняват.

Богът ми е дал разум, с който мога да анализирам обстоятелствата и възможностите, и да избирам най-добрия възможен път. Разбира се, че гледната ми точка винаги ще бъде ограничена, но и никой не иска от мен да имам съвършено знание и безпогрешни преценки. Като управител на чуждото имущество и капитали, от мен се изисква да проявявам лоялност като полагам всяко старание да взимам най-мъдрите възможни решения относно онова, което ми е поверено. Това изисква както да наблюдавам и опознавам света, в който живея, така и да анализирам ситуациите и възможностите, които ми се представят. Част от тази лоялност е и подчиняването на решенията и изборите ми на онова, което собственикът намира за ценно. В съвсем реален смисъл се налага да упражнявам контрол над собствените си желания и наклонности, за да може да контролирам поверените ми ресурси. Предполага се и да уповавам на това, че собственикът ми е дал достатъчно контрол над обстоятелствата, че да има смисъл да ме държи отговорен.

Затова и спокойно може да се каже, че всяко финансово решение е проява както на ценностите, които ме ръководят, така и изпит за това аз ли контролирам парите, или те мен. Т. е. изпит в лоялност.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.