ВМЕТКИ

Паричните затруднения често са симптом за личностни проблеми.

Харча повече отколкото имам, защото преследвам стил на живот, който смятам, че ще ми донесе удовлетворение. Или пък го правя, защото не искам да изостана от когото и да е, с когото се сравнявам. Не спестявам, защото живея с нагласата, че след като така или иначе съм започнал живота си от несправедлив старт, защо сега да не наваксам за пропуснатите забавления. Знам, че е добре да заделям пари “за черни дни”, но съм пристрастен към определени покупки като например дрехи, книги, и електроника, които ми носят тръпка, без която чувствам живота си сив и незначителен. По тези и много други причини изхарчвам всичко, което получа, и често взимам на заем.

Друг път финансовите ми проблеми се дължат на неспособността ми да отказвам. Самият аз управлявам средствата си разумно, но не мога да откажа на децата си, на съпругата си, на роднините си и на приятелите си, които ме ползват като кредитна институция. Проблемът е, че заради взаимоотношенията ни, смятат, че може да третират връщането на заемите си като пожелателно.

Тези и много други проблеми не се решават с финансова дисциплина и курсове по управление на финансите. Те са видимите симптоми на вътрешния конфликт на приоритети и ценности. Не започна ли да анализирам и слагам в ред причините, симптомите непрестанно ще се проявяват под разнообразни форми.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.