ВМЕТКИ

Покажете ми човек, който никога не си променя възгледите и ще ви покажа човек, който няма да ви заведе далеч. Такъв човек явно вече се смята за пристигнал, така че никъде повече няма да отиде, нито пък ще заведе другиго. Няма и да ви научи на много, защото истинският учител знае, че още нищо не знае.

Не мога да се развивам без промяна. Растежът е промяна и готовност за преразглеждане на всичко известно досега. Това не означава, че промяната е постоянно започване отначало. Ако не съм живял в парник, със сигурност няма да се наложи да изтрия всички досегашни свои представи, защото поне част от тях отговарят на действителността. Тъй като обаче не знам кои точно от представите ми са такива, налага се да държа всичките си познания с полуотворена длан.

За да съм ученик на Христос не е нужно да бъда наивна попивателна или безволев изпълнител. Богът приветства скептичните философи, приземените търговци и упоритите изследователи. Няма нищо против да подлагаме самия него под съмнение стига да сме готови да отправим същото и към самите себе си.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.