ВМЕТКИ

Хората не сме еднакви. Аз, например, съм дебелокож. Трудно можеш да ме обидиш с думи. А ако не сме близки, почти невъзможно е да ме засегнеш. Обичам хората да разговарят с мен прямо и без задръжки. Възприемам това като проява на уважение. Така разговарям и аз с другите. Повече ще се засегна, ако се опитваш да завоалираш същинското си мнение и намерения, отколкото ако подходиш директно. Предпочитам да боравя с факти и се стремя към максимална обективност. Задавам много въпроси и често заемам ролята на адвокат на дявола. Намирам за по-важно и честно да ти съобщя действителното си мнение, отколкото да проявявам съчувствие. Грижа ме е как се чувстваш, но смятам, че ще ти бъда по-полезен с прямотата си отколкото с прояви на съчувствие. Така очаквам и другите да се държат с мен.

Давам си сметка обаче, че не всички са като мен. Други са силно чувствителни и лесно раними. Интерпретират приятелството ни според начина, по който разговарям с тях. Няма значение каква история на близост има помежду ни, ако им кажа нещо по-рязко, ще ми се обидят и ще поставят дистанция помежду ни. Обикновено без дума да кажат по въпроса. Имат нужда от време, за да обмислят случилото се и преодолеят чувствата си. Понеже самите те са лесно раними, отнасят се и към всеки друг сякаш е такъв, поради което е почти невъзможно да кажат нещо „право куме в очи“. Дори и да са не по-малко наясно с фактите от всеки друг, далеч по-склонни са да ги пренебрегнат, заради чувствата – своите и/или на другия. Обичат сигурността и изпитват силно напрежение когато някой подлага съкровените им убеждения под съмнение.

Разбира се съществуват и много повече възможности по спектъра на различността между човеците. И трябваше да мине много време преди да се убедя, че всичките са добри. В конкретна ситуация едни характеристики са по-полезни от други, но всичките без изключение в някакъв момент се явяват силни страни. Ако живея с тази нагласа, вероятно по-рядко ще виждам нужда да критикувам някого, че не се държи подобаващо. А когато го правя, ще бъде далеч по-градивно, отколкото реактивно.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.