ВМЕТКИ

Субективността на представите ми за света и относителността на всеки светоглед предполага и ограниченост на авторитетите. Не мога да претендирам, че разполагам с абсолютна истина по какъвто и да било въпрос. От което следва, че и не мога да настоявам всички да се съгласят с възгледите ми, под предлог, че ако не го направят, ще тънат в невежество. Може и да ми е приятно да си мисля, че съмишлениците ми са по-умни от онези, които отхвърлят представите ми, но в действителност това е само емоционално успокояване на комплексите ми. Кой знае, голяма вероятност има и да е обратното…

Колкото и дипломи да имам, колкото и книги да съм прочел, каквото и реноме да притежавам, моите възгледи остават само едни от многото възможности на пазара на идеи. Разбира се, естествено е да се очаква, че по въпроси свързани с физиката мнението на онзи, който се е ровил в продължение на десетилетия в дебели книги по физика ще тежи повече от онова на шофьора на такси, който гледа научнопопулярни предавания по телевизията и чете научнопопулярни сайтове. Също толкова естествено е да очакваме, че жената с диплома на доктор по медицина има по-информирана представа за въздействието на ваксините отколкото загрижените майки, които се информират от форуми, блогове и приятелки. Естествено е, но е не по-малко несигурно. Защото има безброй примери за високо подготвени изследователи, които се заблуждават. В най-добрия случай мнението на всеки има относителна, а не абсолютна тежест.

Следователно, ако искрено се интересувам от това разбиранията ми да се приближават все повече до действителността, вместо да си търся почитатели, добре е да ценя събеседниците си с различно мнение, защото именно те провокират склонността ми да абсолютизирам възгледите си. От друга страна, няма защо да се впечатлявам от категоричните претенции, обвинения и снизходителни забележки на когото и да било. Никой не може да ме гледа отвисоко, ако сам не го поставя на пиедестал.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.