ВМЕТКИ

Качественият бизнес функционира по един или същ начин, независимо дали се прави от последователи на Христос или „невярващи“. Всеки бизнес има едни и същи базови характеристики, които са всъщност отражение на възможностите в действителността. В този смисъл не може да се говори за християнски или нехристиянски бизнес повече отколкото може да се говори за християнски или нехристиянски сладолед, например, или пък християнско или нехристиянско оране.

От което следва, че няма нужда от специфично християнски учебници или курсове по предприемачество, мениджмънт или търговия, например, защото основната динамика на тези дейности не се влияе от идеологията или светогледа на извършителите. По същия начин, по който един способен лекар атеист може да ме научи на основите на медицинската наука по-добре отколкото некадърен лекар християнин, така и в бизнеса има смисъл да се уча от способните практици, без оглед на това каква вяра или идеология изповядват.

Онова, което евентуално може да отличава бизнеса, управляван от християни, от всеки друг подобен бизнес обаче, са ценностите. Ценностите на Христос няма да променят базовите бизнес модели, но ще имат отражение върху целите, взаимоотношенията и планирането на бизнеса на всяко ниво. Един бизнес по дефиниция трябва да печели, защото ако няма печалба, не е бизнес, а благотворителност, или в най-лошия случай – параван за изпиране на пари. Бизнесът управляван от християни обаче, може да планира по-бавен темп на нарастване на печалбата или по-ниски маржове, за сметка на по-добро заплащане за служителите и корпоративна социална отговорност.

Всъщност, едно от най-забележителните явления в съвременния свободен пазар е степента, до която „нехристиянските“ бизнеси прегръщат християнски ценности, заради рационалната им убедителност.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.