ВМЕТКИ

От години ми прави впечатление, че определението “християнски” се използва често, подобно на етикет за кашерност, върху какво ли не. Например: християнски вестник, християнска книга, християнска картичка, християнски календар, християнска музика, християнски филм, християнски бизнес, християнска партия, и т.н. Понятието “християнство” обаче обозначава практическо следване на Христос. Затова и първоначалното название, с което са обозначавали вярващите в Христос, е било “последователи на Пътя”.

Последовател предполага разумно същество, което може да избира и следва. Това не може да се каже за гореизброените предмети, продукти, занимания и начинания. Когато определението “християнски” се използва за тях, под него по-скоро се има предвид, че въпросните са натоварени с конкретна идеологическа окраска. Само че каква точно идеологическа окраска може да има едно инструментално музикално произведение или пък един бизнес?

По-лесно е да прикачим идеологически оттенък на нещо, което носи идеи. Нещо, което съдържа текст, реч или символи. Затова е относително ясно какво се има предвид под християнска песен – песен, чийто текст е свързан с вярата в Христос. Християнската картичка е картичка, която съдържа религиозно послание или символи. Християнският календар е календар като всеки друг, но обръща специално внимание на християнските празници и съдържа религиозни изображения и/или цитати от Библията или известни християни. Какво обаче да кажем за филмите? Ами за художествената литература и поезията? За инструменталната музика? Медиите? Какво прави една телевизия, едно радио или един вестник/списание християнски?

Струва ми се, че прикачането на определението “християнски” към занимания и предмети повдига повече въпроси, отколкото дава яснота.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.