ВМЕТКИ

Има “богати” хора, които не са пристрастени към парите и имота си, а “бедни”, които са движени от алчност и завист. Има и “бедни”, които използват малкото си имане смислено, така че живеят с удовлетворение. Срещат се и “богати”, чиито алчност и егоизъм не им дават мира, защото никога нямат “достатъчно”. Какво е моето богатство?