ВМЕТКИ

Никой не се интересува от “истината” по всички въпроси. Вниманието на всеки действа избирателно. А изборът винаги е свързан с определени мои ценности и интереси. Затова е основателен въпросът: “Защо точно по този въпрос си избрал да защитаваш определена позиция?” А отговорът “Защото ме е грижа за истината!” никога не казва всичко. Защо точно тази истина? Защо точно по този въпрос?