Късметлии са кротките

Късметлии са кротките – онези, които когато ги ударят, не удрят в отговор, а питат (ако изобщо кажат нещо) защо изобщо трябва някой да бъде удрян; които, когато някой ги подтиска, не си изливат яростта като подтискат другиго; които, когато са онеправдани, не вдигат оръжие, за да отвоюват правата си. Вместо това безшумно и последователно се стараят да поддържат добри взаимоотношения с всекиго и правят добро при всяка възможност. Може би, защото нямат съзнанието, че могат със сила да направят света такъв, какъвто искат да бъде, или пък защото не могат да си помислят да наранят някого. Или пък защото смятат, че единствено създателят на света има правото и способността да преобразява света според намеренията си. Първо, защото само творецът на света може да има пълен поглед върху това какво трябва да бъде различно и второ, защото само неговите намерения са истински и съвършено добри.

(more…)

Късметлии са омъчнените

"Куче тъжи за своя млад стопанин" от А. Арчър (http://j.mp/X7Ucb1)

“Куче тъжи за своя млад стопанин” от А. Арчър (http://j.mp/X7Ucb1)

Късметлии са онези, които от мъка са загубили желанието си за живот. Може би, защото са изгубили близък човек; останали са сами или без работа, без любовта на живота си; или пък спестяванията им са се стопили. Късметлии са, защото Божието царство е широко отворено за тях и в него ще намерят утеха, която е по-голяма от щастието им преди да се случи онова, което е породило скръбта им.

(more…)