ВМЕТКИ

Ако съм част от една църковна общност, не само имам правото, но и следва да се очаква, че се интересувам от управлението на финансите в църквата и изисквам редовен отчет от онези, които се разпореждат с тях. Отчетът трябва да е максимално подробен и същевременно ясен. Ако нещо не разбирам, не трябва да се притеснявам да задавам въпроси, а отговорните лица би трябвало да откликват с ентусиазъм. Парите засягат вярата ни не по-малко от всеки друг аспект на действителността, така че е естествено те да заемат важна част от израстването ни като ученици на Христос. Като се има предвид колко лесно е да се превърнат в предмет на раздори, това още повече би трябвало да ме подтиква да бъда прозрачен с онова, което ми е поверено, както и да насърчавам близките си в църквата към същото.

Колкото по-малко отговаря дадена църква на гореописаната картина, толкова по-малко въплъщава ценностите на Иисус Христос.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.