ВМЕТКИ

Нуждаещите се нямат нужда от задоволяване на всяка тяхна нужда, а от помощ до степен, че да могат да се грижат за собствената си прехрана, ако са способни на това. Зачитам ли в своята щедрост достойнството на нуждаещата се и оценявам ли достойнствата ѝ?