ВМЕТКИ

Всичко, което съм получил е за мое и на близките ми ползване. Но не само. Получавам повече, за да мога да помагам на онези, на които не достига. Виждам ли други нуждаещи се освен себе си?