ВМЕТКИ

Няма жив човек, който да не разполага с поне два от следните видове начален капитал:

– живот

– време

– здраве

– таланти/способности

– роднини

– познати

– приятели

– знания/образование

– пари

– притежания

– имот

– възможности
Имаш ли реална представа с какво разполагаш и как можеш да го инвестираш, за да се умножава?