ВМЕТКИ

Състоянието на политическата среда е тясно свързано и с общата култура и образованост на гражданите. Ако искам да имаме образовани и умни политици, какво правя, за да стана самият аз образован и умен? И как подпомагам съседите си в същата посока?