ВМЕТКИ

Състоянието на политическата среда е тясно обвързано със състоянието на взаимоотношенията в обществото. Повечето хора предпочитаме да гласуваме за тарикат, който обаче не се свени да демонстрира, че е човек от нашата черга, отколкото за умник, който открито ни презира.