ВМЕТКИ

“Трябва ли християните да бъдат активни в политиката?” е ненужен въпрос. Политическата и обществената дейности са естествено продължение на това, че сме хора. Ако християните са хора, въпросът не би трябвало въобще да се задава.