Дори и да твърдя, че подкрепям дадена кауза изцяло от благородни/идеални мотиви, и сам да си вярвам, че е така, струва си да се запитате дали това е цялата картина. И да потърсите дали не са замесени финансови интереси (пряко или индиректно), възможност за упражняване на власт и влияние, или пък одобрение от желана група хора.