Убежденията и идеалите може да се фалшифицират (можеш да говориш едно, а да вършиш противоположното), но ценностите не, защото обуславят реални избори и начин на живот. Ценностите на Божието царство не са такива, че да може да ги изповядваш с устата си, пък да живееш в противоречие с тях. Те са въплътени ценности, живяни ценности.

Всъщност, за ценностите изобщо (независимо дали става въпрос за тези на Божието царство или каквито и да било други) може и трябва да се съди само по начина на живот, защото всеки човек живее според действителните си ценности. Най-често има разлика между ценностите, които твърдим или мислим, че имаме, и онези, които всъщност обуславят живота ни. Действителни ценности са само последните.