Кога за първи път някой е чул за книгата „Битие“?

Кога за първи път някой е чул за книгата „Битие“?

ВЪПРОСИ

Книгата „Битие“ стои в началото на Библията и разказва за началото на земята, а първите думи са „В начало Бог сътвори небето и земята“. По-нататък става ясно, че ни разказва и за началото на еврейския народ. Затова с основание я наричат „Книга за началата“. Без обаче да обръщам внимание на множеството спорове относно нейното съдържание, преди време се зачудих: а кога и кой за първи път е чул за съществуването на тази книга изобщо? Откога датират най-ранните сведения за нейното съществуване?

(още…)