Кога за първи път някой е чул за книгата “Битие”?

Кога за първи път някой е чул за книгата “Битие”?

ВЪПРОСИ

Книгата “Битие” стои в началото на Библията и разказва за началото на земята, а първите думи са “В начало Бог сътвори небето и земята”. По-нататък става ясно, че ни разказва и за началото на еврейския народ. Затова с основание я наричат “Книга за началата”. Без обаче да обръщам внимание на множеството спорове относно нейното съдържание, преди време се зачудих: а кога и кой за първи път е чул за съществуването на тази книга изобщо? Откога датират най-ранните сведения за нейното съществуване?

(more…)