ВМЕТКИ

Библията има авторитет, защото представлява основното свидетелство за взаимодействията на Бога с конкретни личности, а той притежава абсолютния авторитет. Едновременно с Библията обаче всеки човек има и непосредствен достъп до знания за Бога – било чрез собствения си опит, чрез наблюдаване и анализиране на действителността наоколо, и чрез умозаключения. Тези знания са силно субективни и затова не може да се разчита на тях с категоричност.

От това следва, че Библията не е единственият източник на знания за Бога, но има по-голям авторитет от всички други източници, защото има предимството да е устояла на теста на времето. Авторитетът ѝ обаче не е абсолютен, а вторичен. Авторитетът ѝ произлиза от авторитета на Бога, за когото свидетелства.

С други думи, днес може да се запознаем с намерения, ценности и явления на Бога, за които Библията не ни информира. Само че не можем да се доверим категорично на това знание, защото сами по себе си може да се заблуждаваме. Затова го сравняваме с писмените исторически свидетелства в Библията, а използваме общността от вярващи за коректив спрямо собствените си тълкувания на същата.

Това е от този тип твърдения, които се разбират от само себе си и не изискват особено внимание. Стават важни обаче, когато бъдат пренебрегнати. Защото естеството на авторитета на Библията от една страна не позволява тя да бъде игнорирана като източник на знания за Бога и основен участник в богословската дискусия, а от друга страна не оправдава абсолютизирането ѝ като такъв за сметка на личния опит и опита на християнската общност през вековете. По-голямата ѝ тежест в дискусията не означава никаква тежест за останалите събеседници.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Ако ви е харесала, разгледайте и другите рубрики в сайта.

иконка на FacebookАко тези ежедневни разсъждения ви харесват, следвайте профила ми във Facebook.

иконка за електронна пощаАко искате да получавате тези и други мои публикации по e-mail, абонирайте се.