ВМЕТКИ

Докато в петък все още диша, някои като че ли са имали надежда, че Иисус все още може да ги изненада и да се докаже като обещания цар, потомък на легендарния Давид. В събота обаче всички надежди са разбити. Дори най-доверчивите оптимисти вече са убедени, че вкупом са се заблудили.

Не е никак трудно да се облягам на Бога, когато животът ми е наред. Имам чувството, че отговаря на молитвите ми. Аз и близките ми сме здрави, така че съм убеден, че ни закриля от беди. Работата ми доставя удоволствие и получавам добри пари, така че с ентусиазъм уверявам околните, че на Бога може да се разчита.

Тази увереност обаче бързо се сгромолясва, когато най-съкровените ми планове се обърнат наопаки. Аз самият или скъпоценен за мен човек заболяват от фатална болест, която неумолимо ги откарва в гроба. И никакво количество молитви, духовни дисциплини, усилия да върша добро и т.н., не възпира хода на смъртта. Бракът ми се разпада, въпреки че цял живот съм бил принципен и верен. Изгубвам работата си внезапно и трябва да гледам как децата ми трябва да сменят училище, отпуските прекарваме у дома, а покани за рождени дни се налага да отказваме, защото не може да си позволим да купим подарък.

Онова, което не събаря вярата на един, може катастрофално да обърка представите на друг. В католическата традиция наричат подобни кризи „тъмната нощ на душата“. И ги приемат за естествени. Също както Христос не обвинява никого за това, че са престанали да му вярват преди неделята. Да се облягаш на някого, когато вече го няма, не е вяра. Безумие е. Затова няма нищо по-естествено от това човек да престане да вярва на Бога, тогава когато представите му за света станат на пух и прах. Такова неверие не е било проблем за Иисус. Не е проблем и за Бога.

В съботата преди Възкресението никой не вярва…


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.