ВМЕТКИ

Разграничаването между принципи и ценности не води до безпринципност или морално безразличие, а съхранява отговорността на индивида да прави преценки и взема решения. Колкото и привлекателна да изглежда перспективата всички морални казуси да се решават с просто позоваване на някакъв “принцип”, резултатът от това е именно бягство от поемането на лична отговорност.

Животът ме изправя пред толкова разнообразни и сложни ситуации, че ако трябва да има принцип за всяка, то сборникът би бил многократно по-голям от списъците с наредби на юдеите по Иисусово време. Нещо повече, във всяка една ситуация на избор се преплитат разнообразни фактори като мотиви, последствия върху непосредствените участници и околните, културен контекст, и много други. Невъзможно е да се формулират принципи, които адекватно да предписват решение за всяка ситуация, и тези решения да са валидни за векове наред и в контекста на различни култури.

Затова в основата на вземането на решение във всяка конкретна ситуация стоят не принципи, а ценности. И при всяка дилема човек се налага да подреди дадени свои ценности по степен на важност, след което решението му отразява съответната подредба.

Библията може да бъде помощник при вземането на конкретни решения дотолкова доколкото хвърля светлина върху определени ценности на Бога. Коя/и от тези ценности ще вземе/ат връх в дадена конкретна ситуация е индивидуален избор.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.