ВМЕТКИ

Какво квалифицирам като финансов проблем (или парични затруднения)? Тогава когато в продължение на повече от месец едно домакинство (без значение дали е съставено от един човек или цяло семейство) не може да посреща насъщните си нужди без да взима заеми, тогава виждам в ситуацията финансов проблем.

Имаше време когато бях готов да говоря за финансови проблеми и в друг вид ситуации. Като например, ако домакинството не може да поддържа досегашното си равнище на приходи и се налага да „свие“ бюджета си. Или пък ако всеки месец нуждите поглъщат всички приходи и не остава възможност за спестяване. Последните примери обаче са естествена част от променливостта на живота и макар и да са нежелателни, все още не показват, че има проблем с управлението на средствата. Едно домакинство, например, може съвсем съзнателно да избере да ограничи приходите си (и съответно стила си на живот), поради приоритети, които са му по-важни. Също така липсата на спестявания за ограничен период от време може да се компенсира с недвижима собственост или кръг от близки, които биха помогнали безвъзмездно.

Да имам по-малко пари от някого другиго само по себе си не е финансов проблем. Проблемна е ситуацията, в която финансовите средства са излезли извън контрол и ме завличат в зависимости, от които не мога да се измъкна без чужда помощ. Това са проблемите, зад които винаги стоят ценностни избори и решения.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.