ВМЕТКИ

Често ми се случва да чуя (или прочета) да се защитават мнения, които намирам за неоснователни, неинформирани и/или откровено глупави. Нерядко се изкушавам да се въвлека в спор, в който от самото начало поглеждам снизходително към събеседника или събеседниците си. Не споря с тях, за да науча нещо, а за да им покажа колко са сбъркани.

Разбира се, обикновено не признавам това пред себе си. Или пък, ако ме разобличат, отричам да изразявам каквото и да било отношение. „Нищо лично“ – казвам. „Тук само сблъскваме аргументи. Само незрелите и глупави хора спорят с емоции. Не разчитайте нагласи и отношения в думите ми, а се съсредоточете върху аргументите.“ Убеден съм, че споря единствено в името на „истината“. Защото ме дразни когато се изопачават „фактите“. Понеже е важно хората да познават „историята“ такава каквато е. Колко съм глупав само!

Ако действително ме е грижа истината, тогава щях да слушам повече и задавам въпроси, за да разбера основанията и логиката на своите събеседници. Защото истината е, че никой от нас няма монопол над истината. Че всеки, включително аз, вижда откъслечна част от действителността. Че никога не мога да съм сигурен, че добре аргументираната ми позиция не е пропуснала важна част от реалността, в светлината на която изводите се променят значително. И затова се нуждая от различните гледни точки, за да бъде картината по-пълна и съответно по-близо до истината.

Ако подхождам към събеседника си, който има различно от моето мнение, с убеждението, че греши, може да съм сигурен, че аз със сигурност греша. Ако намирам доводите му за глупави, може да съм сигурен, че не съм ги разбрал, нито пък основанията, поради които прибягва до тези доводи. Никой не е просто глупак. Освен аз самият, когато съм убеден, че някой друг е.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.