ВМЕТКИ

Бизнесът е естествена форма на взаимодействие в свободните и благоденстващи общества. Понеже има мир и съм свободен да се занимавам с онова, за което имам способности, аз предлагам услугите си или продукцията си на онези, които имат нужда от нея или просто могат да си позволят да ми платят. Търговията с чужда продукция пък е своеобразно доставяне на услуги, които иначе не са така удобно достъпни.

В свободните и благоденстващи общества абсолютно всички участват в някакъв бизнес. Включително наемниците, чийто бизнес се изразява в това да продадат труда си и способностите си срещу задоволителна сума пари, с които пък могат да задоволят останалите си нужди и желания. С други думи, бизнесът е пряко зависим от политическия строй само дотолкова доколкото му е необходима свобода и мир. Осигурени ли са последните, взаимоотношенията по дефиниция ще се променят в посока бизнес.

Дори в свободните и благоденстващи общества обаче не всичко отговаря на желанията и потребностите на всекиго. Търсенето на определени услуги и продукти се променя с времето, което винаги е свързано с промени и в цените. Все още си спомням как по улиците имаше ваксаджии и хора с кантари за измерване на теглото. Сега и двете услуги са вече изчезнали. Подобни промени са неразделна част от развитието и предполагат участниците в бизнес средата да бъдат в постоянно състояние на гъвкавост. Идеята, че в едно справедливо общество всеки ще може винаги да работи едно и също, като същевременно получава непроменливо възнаграждение за това, е илюзия, която не взима предвид действителността. Такова общество може да се получи само с цената на ограничаване на свободата и креативността на всички участници в него.

Необходимостта от промяна не е следствие от някаква сбърканост на този свят, а естествено следствие от факта, че хората се развиваме и променяме своите нужди, желания и вкус. Докато е така, бизнесът винаги ще трябва да е гъвкав и иновативен. И това е добре.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.