ВМЕТКИ

Комбинацията от тонове, звучене, ритъм, темпо, тембър и т.н., която представлява едно музикално произведение, няма религиозна принадлежност, нито пък морална натовареност. Може да бъде използвана във всякакъв контекст и за произволни цели. Начинът, по който ми влияе, и асоциациите, които предизвиква, зависят от културната среда, личната ми история, традициите и представите ми за света. Музиката има обективни характеристики, но интерпретацията на едно музикално произведение е неизбежно субективна и относителна.

Една и съща музика може у един да събужда низки страсти, а у друг да навежда на размисъл. Разбира се, че ако по някаква причина асоциирам дадена музикална творба с нещо зло, ще трябва да мине доста време и ще са необходими много положителни примери, за да се промени тази асоциация в ума ми. Обективно погледнато обаче, нищо не пречи една музика, която е била създадена от някого със зли намерения, да се използва от друг в съвсем добър контекст.

Както способностите за музициране, така и материята, от която се изготвят музикалните инструменти, водят началото си от твореца Бог. Затова независимо от намеренията, на които се подчинява дадена музика, тя не може да изгуби красотата и добротата, които са неразделна част от всяко Божие творение. Материята може да бъде подчинена, но не може да бъде покварена. И съответно е съвсем възможно да бъде освободена.

Хората сме сложни създания със смесени мотиви, така че никой не би могъл да претендира, че е сътворил музикално произведение с изцяло или единствено добри намерения. Дори и да е християнин. Но по отношение на музиката сама по себе си това няма значение. Както всяко друго произведение на изкуството, с времето дадена музика може да бъде освободена от своя композитор. Затова не е нужно внимателно да прецеждам източника на музиката, преди да я оценя.

Музиката сама по себе си влияе и докосва, но няма защо да се страхувам от влиянието ѝ. Не може да внесе в мен нищо, което го е нямало преди, нито пък да изкриви нещо, което е било право. Затова е излишно да постановявам правила за това каква и коя музика да слушат другите. Изборът е личен.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.