ВМЕТКИ

Надали са мнозина християните, които слушат само “християнска” музика. Но в евангелистките среди все още е популярно мнението, че е по-безопасно да се слуша предимно или дори единствено “християнска” музика. Само че по какво точно разграничаваме тази музика от всяка друга?

Най-често срещаният критерий е текста. Песните, които недвусмислено възхваляват Бога, се приемат за християнски. Какво да кажем обаче за любовни песни, които са написани от християни и изпълнени от такива, но текстът им не съдържа каквато и да било препратка към Бога? Или пък песни, които разказват житейски истории без отявлена връзка с каквито и да било религиозни доктрини? Ами песенната поезия, която е израз на болка, на съмнения, на разочарование?

Ако в Библията са намерили място книгата “Песен на песните”, в която няма каквато и да било връзка с Бога, и книгата “Притчи”, голяма част от съдържанието на която представлява наблюдения и разсъждения за живота, тогава не би следвало да очакваме християните да пишат музика единствено с хвалебна цел. Но тогава каква разлика има между техните песни и песните на всеки друг човек?

И ако текстът е онова, което прави една песен “християнска” или не, какво да кажем за песни с религиозен характер, но неортодоксални идеи? (Християнски ли са, например, “One of Us” в изпълнение на Джоан Осбърн и “Blessed” на Пол Саймън? И ако не, каква е разликата между тях и някои от псалмите или книгата “Йов”?) В действителност, съвременните протестантски църкви използват в хвалението си немалко песни, които изповядват откровено противоречиви богословски идеи. Християнски ли са те, ако изразяват разбирания, които исторически са отхвърлени като еретични? И ако критерият е богословска ортодоксалност, не са ли съвсем малко онези, които може да направят адекватна преценка? Какъв е смисълът тогава от категоризиране, което зависи от оценката на твърде ограничен кръг специалисти?


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.