ВМЕТКИ

Понеже човекът, който се проявява като лидер в някакъв контекст, не е болезнено зависим от одобрението или признанието на околните, може да си позволи да продължава да им служи дори когато не го оценяват. Защото не познавам добър лидер, който да не е бил пренебрегван или отхвърлян от поне някои от онези, които иначе са се ползвали от труда му. На въпросния човек може да му е тъжно, но не се цупи, нито пък престава да служи както досега. Познава се по постоянството, което сякаш се поддържа от вътрешен генератор, независим от външното одобрение. Именно постоянството прави лидерите незаменими и забележителни.

Има много личности с обаяние, които привличат вниманието и възхищението на множество хора, но когато се окажат пренебрегнати, понеже масата вече е запленена от нова „звезда на небосклона“, егото им е така наранено, че се оттеглят и престават да служат на онези, които са ги пренебрегнали. Ако лидерът е зависим от оценките на последователите си обаче, що за лидер е?

Човекът, който се явява лидер в един или друг контекст, приема критика радушно. Не означава, че се съгласява с всички критични думи, които се отправят към него, или че ги взима присърце, но че не изпитва непреодолима нужда да се защитава. Съзнава, че никой жив човек не е завършен, така че критиката може да представлява ценна информация относно областите, в които се очаква да продължи да се развива. Ако не е съгласен с дадена критика, не се притеснява да изкаже своята гледна точка. Но в случай на градивна критика не изгражда дистанция между себе си и критиците, а поддържа взаимоотношенията с онези, които са в състояние да му казват нелицеприятни истини в лицето.

Разбира се, никой не отговаря напълно на горепосочения облик на лидера, но колкото по-голяма е приликата, толкова по-несъмнено може даден човек да бъде разпознат като лидер.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.