ВМЕТКИ

Влиянието не може да бъде критерий или дефиниция за лидерство, защото има отвратителни личности с огромно влияние в обществото. Хитлер е личност с гигантско влияние и способност да вдъхновява масите да го следват. Същото може да се каже за Ленин. Както и за водача на Ислямска държава. Все хора, на които мнозина са доверили дори живота си.

Макар и гореизброените характеристики да се срещат у много лидери, и да са част от много определения за лидерство, въпросните личности не са в моя списък с лидери. Те са препъни-камъни. Изкусители. Разсейващи фактори. Не служат за пример, а са се превърнали в нарицателно за зло. Не водят към благоприятно развитие, а довеждат до разруха. Не фокусират вниманието върху действително ценното, а причиняват на последователите си трайна загуба на смисъл и ориентир.

Стигам до заключението, че макар и всяко общество да има нужда от лидери на всякакво равнище, и във всяка сфера от живота, лидерството не само не може да бъде самоцел, но и не се поддава на категорични описания или пък позволява рецепти за постигане. Ако се проявявам като лидер в дадена сфера от живота си, рано или късно околните ще усетят влиянието ми. А когато е късно, по-скоро се дължи на предразсъдъците им, които ги карат да си представят лидера по различен начин. Поставя ли си за цел обаче да стана лидер, и подлагам ли се на непрестанен анализ, за да видя дали съм такъв, вероятно в някакъв момент ще отговоря на масовите представи, може дори да получа признание като такъв, но в крайна сметка ще е за сметка на действителното ми лидерство.

Понеже да бъда лидер не подлежи на контрол – зависи от обстоятелствата, от времето и мястото. Невъзможно е да планирам да бъда добър лидер и да си начертая подробна стратегия как да стана такъв. Но може да планирам как да се развивам като добър служител, а тогава със сигурност ще изиграя лидерска роля в някаква сфера от живота си.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.