ВМЕТКИ

Лидерството е нещо, което се прави, а не нещо, което си. Никой не е чисто и просто лидер.

Разбира се, някои хора упражняват толкова силно влияние, че ги отъждествяваме преди всичко с ръководната им роля и изцяло ги отъждествяваме с нея. Но дори и те не са постоянно лидери във всяко едно взаимоотношение в живота си. Затова не бива да се учудваме, че се срещат държавни мъже „под чехъл“ или пък влиятелни жени, чиито деца (или любовници) ги водят за носа.

Никой не играе само ръководни роли в живота си. Ако поемам инициативата в един тип взаимоотношения, в други предпочитам да играя втора цигулка. Всеки лидер е и последовател. В този смисъл е глупаво да се делят хората на лидери и поддържащ персонал по принцип. Помощникът в един контекст ще играе водеща роля в друг контекст, и обратното. Това е още една причина, поради която не е достатъчно да се говори за лидерство „на едро“.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.