ВМЕТКИ

Възможно е така да проявявам щедрост към нуждаещите се около мен, че в дългосрочна перспектива да се обричам на невъзможност да го правя повече. Това е особено вярно когато става въпрос за институционална благотворителност – фондации, училища и т.н. Понякога нуждата пред мен е толкова насъщна и належаща, че не бих бил човек, ако не помогна. Но в повечето случаи е добре да съобразя помощта си с дългосрочната стратегия, която съм начертал.

Да си представим, че съм създал фирма, която произвежда качествена продукция с добра печалба, но същевременно е предназначена да осигурява работни места за младежи, които излизат от системата с домове за деца, лишени от родителска грижа. Въпросът, който ще стои пред мен почти всекидневно, е дали да наемам за служители младежи, които не желаят да се трудят, и от чиято работа запада качеството на продукцията, влияят негативно на мотивираността на останалите служители, и правят фирмата по-неконкурентна? Отговорът се утежнява от съображението, че ако аз не им дам работа, най-вероятно няма да намерят друга с толкова хубава среда, и почти сигурно ще свършат сред престъпните кръгове.

В подобна ситуация съм изправен пред предизвикателството да разгранича двете си роли. В качеството си на загрижена личност имам всяко основание да потърся начини да не изгубвам контакт с въпросния служител, така че да продължа да му влияя и показвам благодат. В качеството си на управител на фирма обаче, трябва да се погрижа тази фирма да продължи да предоставя възможностите, за които е създадена. За да може тя да помага на други нуждаещи се, трябва да огранича достъпа до нея на онези нуждаещи се, които не желаят да се съобразяват с условията в нея. Неспособността да се спазва разграничението между лична загриженост и институционална визия е разрушило много добри начинания.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.