ВМЕТКИ

Има разлика между езика на филмите и словесната реч. Киното изобразява и въплътява истината, докато речта я описва и обяснява. Речта е в състояние да изразява истини по-линейно и едностранно, като ги прави разбираеми с помощта на логически аргументи и фигури на речта (словесни картини). Киното, от своя страна, представя истината за света и живота по-цялостно, плътно и многоизмерно.

И двата вида говорене имат своето място, но когато филмите се заемат да проповядват линейни истини, от това страда само истината. Защото покрай изказаната догма (която може да е съвсем „ортодоксална“), такъв филм ще покаже далеч повече неистини. Дори и само с онова, което е пропуснал. Понеже ежедневието ни съдържа противоречия, необясними загадки, собствените ни и чужди слабости, и въпроси без ясен отговор, затова и добрите филми представят комплексността на битието без да се опитват да обяснят всичко.

Така често се случва един филм да декларира съвсем ортодоксални догми, докато същевременно противоречи на собственото си послание чрез взаимоотношенията, които описва (или пропуска да изобрази), въпросите, които повдига (или избягва да зададе), и връзките, които прави (или пренебрегва).

Поради самото естество на речта, по дефиниция се приема, че във всеки един момент тя отразява само ограничени, непълни и контекстуализирани истини. Пак поради естеството на филмовото изкуство обаче, от него се очаква да представя отрязъци от реалността, претворени през определена гледна точка, но носещи голяма част от комплексността на действителния свят. Когато един филм се опитва да предаде определени догматични истини опростено и непротиворечиво, той изневерява на естеството си и не само престава да бъде изкуство, но и предава далеч повече неистини отколкото онези, които е декларирал ясно.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.