ВМЕТКИ

Колкото по-малко пари имам, толкова повече разчитам на близките и приятелите си. Финансовите ограничения мотивират задружна и взаимоспомагаща общност. И обратно, колкото повече пари имам, толкова по-малко се налага да разчитам на доброволната помощ от близки и приятели, защото чисто и просто мога да си платя за услугата. Финансовата независимост спомага за дистанциране от общността.

Двете ситуации са принципно неутрални, защото също както близките взаимоотношения може да се изродят в заробваща зависимост, така и дистанцията от общността може да даде пространство за здравословно личностно развитие. Т.е. и многото, и малкото пари, носят със себе си своеобразни преимущества и предизвикателства. От мен зависи как ще избирам да действам.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.