ВМЕТКИ

Всеки работещ човек има кариера. Понятието „кариера“ означава чисто и просто пътя на развитие в професионално отношение (виж статията в Уикипедия). Такъв път изминава абсолютно всеки работещ човек без значение от конкретната област, в която работи. Така че въпросът не е дали да „правя“ или да „не правя“ кариера, а как точно искам да изглежда кариерата ми. Отказът да мисля за кариерата си няма да доведе до това да нямам кариера, а в повечето случаи ще доведе до независещи от мен, неочаквани и/или нежелани стъпки в развитието. Отказът от мислене е отказ от планиране, а непланиращият човек (когато има възможност за това) е безразсъден човек.

Да планирам кариерата си не означава непременно, че съм кариерист, т.е. че съм я натоварил с болните си амбиции и очаквам да удовлетвори най-дълбоките ми копнежи (за признание, приемане и усещане за значимост). Планирането на кариерата е естествено следствие от съзнанието, че съм само управител на времето си, способностите и живота си, докато същинският собственик е онзи, който ми ги дава. Добрият настойник планира как да използва онова, което му е поверил стопанинът, така че в крайна сметка инвестицията да извърши намеренията на собственика.

„Кариера“ и „призвание“ не са взаимно отхвърлящи се понятия, а част от една и съща динамика. Според разбирането си за своето призвание планирам и кариерата си, т.е. стъпките на развитие, които отразяват реализацията на моето призвание. И в този смисъл процесът на планиране е същностно еднакъв както при бизнесмена, така и при мисионера, както при счетоводителя, така и при пастира, както при музиканта, така и при програмиста. Различни са белезите, по които се оценява развитието в различните професии/призвания. Различни са и етапите в пътя на всеки човек. Но всеки разумен и отговорен човек планира своята кариера.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.