ВМЕТКИ

Финансовите разходи на една църковна общност би следвало да се определят от нейните цели и смисъл на съществуване. Какво представлява една църковна общност и защо съществува? Какви са естествените й цели? Всички разходи, които нямат пряка връзка с тези цели и смисъл на съществуване, са ненужни.

Всяка църква е общност от последователи на Иисус, които се събират заедно, за да се учат един от друг и да си помагат в своето ежедневие, така че да се развиват в по-голяма хармония с ценностите на Бога. От това следва, че основателни са само разходи, които подпомагат събирането им и динамиката на съвместно учене/подпомагане/общуване. Не е задължително една църква да притежава сграда, нито пък да заплаща на пастир/и. В действителност не е задължително и да представлява регистрирано юридическо лице. Дали ще има такива зависи от решението на всички, които съставляват дадената общност, а то би следвало да е съобразено с това дали ще подпомогне гореописаната динамика или ще я затрудни с ненужна бюрокрация.

Всяка друга дейност (като например предоставяне на храна на нуждаещи се, подпомагане на сираци и/или възрастни, подслоняване на бездомни, издателска дейност, образователна дейност и т.н.), която би хрумнало на християни от дадена църква, е по-добре да се оформи като отделна организация със стопанска или нестопанска цел. Така ще се запази фокусът на църквата върху централната динамика, а останалите дейности ще може да се развиват професионално и ще ангажират само онези, които действително искат да инвестират време, усилия и средства в тях. Натоварването на една църква с организационна дейност неизменно измества фокуса от съществената динамика на учене/подпомагане/общуване и преобразява атмосферата от такава на благодат в такава на професионална взискателност. Църквата по същество е ориентирана към качеството на протичане на горепосочените процеси, докато всяка организация по естество е съсредоточена върху постигането на целите на своето съществуване. В този смисъл превръщането на една църква в организация неизменно води до подмяна на нейната природа, т.е. тя престава да бъде църква.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.