ВМЕТКИ

Финансовите възможности на една църковна общност винаги трябва да се определят от възможностите и желанията на всички хора в нея. Зависимостта от външни дарители (като например чуждестранни църковни общности или по-големи и сродни такива в същата страна) е дълбоко нездравословна за всички участващи в подобни взаимоотношения.


Тази публикация е част от рубриката „Вметки“. Това най-често са кратки публикации, в които препращам към други сайтове или материали, цитирам изказвания/откъси от творби, които са ми направили впечатление, или пък просто разсъждавам “на глас”. Повече за рубриките в сайта може да прочетете тук.